Ιστορικά κείμενα

Ιστορικά κείμενα

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται αποσπάσματα κειμένων από βιβλία που αναφέρονται στην ιστορία της υδροδότησης της Καβάλας και στο υδραγωγείο της. Στα κείμενα αυτά βασίστηκε το σύνολο σχεδόν της έργασίας που παρουσιάζουμε.


Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τσουρή:"Νεάπολις – Χριστούπολις – Καβάλα Διορθώσεις, προσθήκες παρατηρήσεις στην οχύρωση και την ύδρευση", Ανάτυπο του Αρχαιολογικού Δελτίου τόμος 53A (1998), σελ. 413-416 Αθήνα 2002. Κατά την 3η δεκαετία του 16ου αιώνα…
Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Κώστα Ορφανίδη:"Ιστορικά και Τοπωνυμικά της Καβάλας", Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, σελ. 109-112, Καβάλα 1997. Η Καβάλα από την παλιά εποχή, σαν πόλη με μικρό πληθυσμό, είχε εξασφαλισμένη την υδροδότηση της από τις πλούσιες…
Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το βιβλίο των Ν.Καραγιαννακίδη-Κ.Λυκουρίνου:"Νεάπολις-Χρστούπολις-Καβάλα (Οδοιπορικό στο χώρο και το χρόνο της παλιάς πόλης)", Δήμος Καβάλας, σελ. 152-158. Το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο της Καβάλας είναι το μεγάλο τοξωτό υδραγωγείο της, γνωστό με το όνομα «Καμάρες». Το…