Ιστορικά στοιχεία

Ιστορικά στοιχεία

Το νερό αποτελούσε πάντοτε την αναγκαία προϋπόθεση για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Για την ζωτική δύναμη του νερού αναφέρεται ο Θαλής που το ορίσει ως αρχετυπικό στοιχείο, πρωταρχικό συστατικό όλων των πραγμάτων. Ο Πίνδαρος του υπογραμμίζει την υπεροχή του έναντι όλων των άλλων στοιχείων της φύσης γράφοντας ότι: «ἐκ τῶν στοιχείων…
Οι αρχαίοι Έλληνες, ενώ διέθεταν και το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και την ανάλογη τεχνολογία δεν συνήθιζαν να κατασκευάζουν μεγάλα και εντυπωσιακά έργα ύδρευσης. Για τη μεταφορά του νερού χρησιμοποιούσαν κυρίως υπόγειους αγωγούς και σωληνώσεις που ακολουθούσαν τις ισοϋψείς του εδαφικού ανάγλυφου ώστε να καταλήξουν στις δεξαμενές και στις κρήνες των…
Κατά τη ρωμαϊκή εποχή η τέχνη του νερού έφθασε στο αποκορύφωμα της εφαρμογής της. Οι Ρωμαίοι εκμεταλλευόμενοι το γερό θεωρητικό υπόβαθρο των Ελλήνων, εμπλούτισαν την τέχνη του νερού με νέα τεχνικά επιτεύγματα, κατασκευάζοντας έργα δαπανηρά και με μνημειώδη χαρακτήρα για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών. Σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο…